Bestillingsregler for uke/langtidsleie

Ved bestilling betales det ett depositum. Depositumet er ikke refunderbart, avtalen er bindende.

Avbestilles det senere enn 6 uker før ankomst må hele leien betales. Avbestilles det pga.sykdom  må man bruke reiseforsikringen.

Leien innbetales etter avtale over bank eller kontant til vårt kontor.

Leietaker overtar bostedet rengjort og i god stand. Er det noen mangler med boligen, må en si fra til kontoret umiddelbart.

Leietaker på månedsleie betaler strøm, vann og gas etter måler. Regning utstedes fra Norsk Bo og Reiseservice  . Dette blir forhåndsavtalt og står på avtalen.

Eiendommen kan bare fremleies etter skriftlig avtale med utleier, og prisen kan da ikke under noen omstendigheter være høyere enn leien. I tilfelle av fremleie bortfaller fremleiers rettigheter ved utløp av denne  kontrakt.

Eier har forsikret eiendommen og det innbo som tilhører eiendommen. Eier og utleier  er ikke ansvarlig for leiers eiendom. Hvis leier vil forsikre sine private ting, må han selv sørge for dette. Eier og utleier tar ikke ansvar for, og dekker ikke erstatning og utgifter ved eventuelle skader som skjer i eller ved bassenget.

Hvis bassenget eller tennisbane er ødlagt og må repareres kan vi ikke være  ansvarlig for det.

Hvis aircon går i stykker , blir vanlige reprasjoner reparert av oss , er det deler som må bestilles hender det att vi må vente noen dager og må det ny maskin til kan det ta litt tid. Det blir da satt inn vifter.

Går ett kjøleskap i stykker blir det reparert eller erstattet med nytt samme dag.

Oppvaskmaskin og vaskemaskin, blir reparert av oss, er det deler som må bestilles kan også det ta noen dager

Ankomst:

Ved ankomst  får man nøkler som avtalt med kontoret.

Hentes de i nøkkelskapet må man huske og lukke døren til selve skapet

 

Avreise:

Boligen skal tilbakeleveres rengjort og evt. skader må erstattes.

Avreise er satt til klokken 10.00,men det kan avtales annet tidspunkt med kontoret ,

Såfremt vi ikke har ankomst samme dag, kan en beholde boligen lengre.

Ved avreise leveres nøklene i postkassen med kontoret  om ikke noe annet er avtalt

 

Alle våre boligkomplekser har regler for bruk av svømmebasseng etc. se på oppslagstavlen.